Μικρό Ιστορικό της Σχολής ‘’Τζώρας’’


Η Σχολή Οδηγών ‘’Τζώρας’’ ιδρύθηκε το 2008 από τ' Τζώρα Φώτιο  .

Η πορεία της σχολής υπήρξε αλλά και συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή. Ο αριθμός όλων όσων εμπιστεύονται την εκπαίδευσή τους στη συγκεκριμένη Σχολή διαρκώς αυξάνεται.

Η αύξηση αυτή είναι άμεση αναγνώριση και επιβεβαίωση για το μεράκι των εκπαιδευτών της καθώς και για το υψηλό επίπεδο των συνεργατών που πλαισιώνουν την εταιρεία.

Στόχος της σχολής ‘’Τζώρας’’ είναι η εκπλήρωση μιας αμφίδρομης επικοινωνίας μαθητή-εκπαιδευτή με σκοπό την ουσιαστική ανάγκη του σήμερα, την Οδική Ασφάλεια .


ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ   ΤΖΩΡΑΣ Αγαθοβουλου 9 - Γιαννιτσά  Tηλ. Κέντρο: 2382101253 info@pdt.gr
 

  Web Design wst