Υπουργικές αποφάσεις Άδειες παραμονής-διαμονής

 Απαγόρευση ανανέωσης άδειας Οδήγησης λόγω αναρμοδίως εκδοθέντων πιστοποιητικών υγείας

 Διαδικασία δέσμευσης και αποδέσμευσης άδειας οδήγησης

 Διευκρινήσεις σχετικά με το ΠΕΙ (εξαιρέσεις)

 Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής Επιμόρφωσης

 Εκπαιδευτικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας των σχολών οδηγών

 Εκπαιδευτικά οχήματα

 Εξάσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

 Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών στα δίκυκλα

 Θεωρητικές εξετάσεις αγραμμάτων 2

 Θεωρητικές εξετάσεις υποψηφιών οδηγών με μαθησιακές δυσκολίες

 Θεωρητική εξέταση υποψηφίου οδηγού

 Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών (Φωνητικό DVD)

 Κατάργηση διπλού στηρίγματος στις εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες

 Λειτουργία και έλεγχος Σχολών οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ

 Νέες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργια Σχολών Οδηγών2

 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Οδηγών1

 Πρακτική Εξέταση κωφάλαλων για τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας

 Πρακτική εξέταση στην κατηγορία Β+Ε

 Πρακτική εξέταση Υποψηφίων οδηγών και οδηγών

 Προδιαγραφές Εκπαιδευτικής Μοτοσικλέτας

 Προδιαγραφές Εκπαιδευτικών Οχημάτων

 Σχέση εργασίας Εκπαιδευτή Οδηγών με σχολή Οδηγών και ΚΕΘΥΟ

 Τεχνικές Προδιαγραφές πινακίδων και εκπαιδευτικών οχημάτων

 ΦΕΚ για την Θεωρητική εξέταση αγραμμάτων, λειτουργικά αναλφάβητων

 Χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

 Ωρες Εργασίας Εκπαιδευτών Οδήγησης

 Κ.Ο.Κ

 Σ.Ε.Σ.Ο

 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ   ΤΖΩΡΑΣ Αγαθοβουλου 9 - Γιαννιτσά  Tηλ. Κέντρο: 2382101253 info@pdt.gr
 

  Web Design wst